virtualvision logo
firma profil dla inwestorow technologia projekty kontakt
    historia i rozwoj      
    cele      
    statut      
    autoryzowany doradca      
    dokument informacyjny      
    raporty okresowe      
    raporty biezace      
    aktualnosci      
Dokument informacyjny będzie dostępny w biurze Autoryzowanego Doradcy.

Firma: M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Grzybowska 80/82
Nr. telefonu: +48 (022) 661-54-02/03
Nr. faksu: +48 (022) 661-54-02

E-Mail: mjagodzinski@mm-dg.pl
E-Mail: mszukalski@mm-dg.pl
Adres internetowy: www.mm-dg.pl

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa:
Mariusz Jagodziński - Prezes Zarządu
Michał Szukalski - Wiceprezes Zarządu