virtualvision logo
firma profil dla inwestorow technologia projekty kontakt
    historia i rozwoj      
    cele      
    statut      
    autoryzowany doradca      
    dokument informacyjny      
    raporty okresowe      
    raporty biezace      
    aktualnosci      
Przeznaczenie środków uzyskanych z emisji akcji G w 2010 roku.

W związku z planami Spółki dotyczącymi nabycia  udziałów LTV Live Television GmbH (transakcja ta została opisana w Dokumencie Informacyjnych z dnia 23 września 2009 str.37 i została podana do wiadomości w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 48/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku) prowadzone są negocjacje z wszystkimi udziałowcami LTV Live Television GmbH w celu wyrażania zgody aby zbywane udziały opłacone zostały akcjami Spółki z jednoczesnym wyrażeniem zgody przez nabywających akcje VIRTUAL VISION na 18 miesięczny LOCK-UP (zakaz sprzedawania akcji). Ponieważ działalność LTV Live Television GmbH na wielu obszarach pokrywa się z działalnością Spółki nabycie udziałów LTV pozwoli na stworzenie transparentnej struktury Spółki i unikanie transakcji z podmiotem powiązanym.