virtualvision logo
firma profil dla inwestorow technologia projekty kontakt
akcjonariat        
wladze          
struktura          
partnerzy          
prasa          
Organizacja 

Virtual Vision S.A. będzie posiadał strukturę holdingu tworzącego spółki zależne. Virtual Vision będzie ich 100% udziałowcem.


Lokalizacja 

Projekty  są realizowane w dwóch lokalizacjach: krajowej i zagranicznej:

1. Zarządzenie i siedziba główna będzie zlokalizowana w Warszawie, a zespoły realizacyjne będą ulokowane w zależności od wymagań projektu.

2. Akwizycja produkcji zagranicznych realizowana będzie  (do czasu nabycia przez Spółkę udzaiłów  tego podmiotu) na zasadzie umowy o współpracy z  LTV Live Television GmbH  w Hamburgu .

W oparciu o zasoby kreatywnych realizatorów i programistów w kraju, koszty usługi produkcji dla zagranicznych klientów oferowane będą po konkurencyjnych cenach.